Các yêu cầu chứng minh tài chính khi xin visa du học Úc 2021 | Visa 500

Một trong những yếu tố giúp cho việc xin visa du học Úc thành công đó là bạn cần chứng minh được khả năng tài chính đầy đủ và phù hợp:

 • Bạn cần xuất trình đầy đủ bằng chứng về khả năng tài chính trong suốt quá trình học để được cấp visa du học.
 • Bạn không thể dựa vào công việc bán thời gian để chứng minh năng lực tài chính.
 • Bạn cần phải chứng minh quyền sở hữu và sử dụng các khoản tiền.

Nếu bạn không cung cấp đầy đủ bằng chứng về năng lực tài chính trong đơn xin thị thực du học của mình, thị thực của bạn có thể bị từ chối mà Bộ Di trú không cần hỏi thêm thông tin.

Các khoản chi phí bạn cần chứng minh như sau:

 • Chi phí đi lại
 • Chi phí sinh hoạt
 • Học phí (12 tháng)

Các phương án chứng minh năng lực tài chính bạn có thể lựa chọn:

 1. Tiền gửi từ một tổ chức tài chính
 2. Các khoản vay của chính phủ hoặc các khoản vay từ một tổ chức tài chính
 3. Học bổng hoặc các khoản hỗ trợ tương tự
 4. Thu nhập hằng năm của cha mẹ hoặc vợ/chồng bạn

Thu nhập hàng năm

Bạn có thể cung cấp bằng chứng cha mẹ của bạn hoặc vợ/chồng của bạn có thu nhập cá nhân hàng năm ít nhất là 62.222 AUD trong 12 tháng trước khi bạn nộp đơn.

Nếu bạn mang theo thành viên gia đình đi cùng, bạn phải chứng minh thu nhập của cha mẹ hoặc vợ/chồng của bạn ít nhất là 72.592 AUD.

Nếu cả cha và mẹ của bạn đều đang đi làm thì tổng thu nhập của họ có thể được xem xét.

 • Cung cấp bằng chứng về thu nhập của cha mẹ hoặc vợ/chồng của bạn dưới dạng tài liệu hợp pháp, ví dụ như các giấy tờ về thuế dưới 12 tháng
 • Việc cung cấp bản sao kê ngân hàng hoặc bằng chứng từ nhà tuyển dụng là KHÔNG đủ điều kiện.

Tính toán khoản chi phí cần thiết

Bạn cần phải chuẩn bị tiền chi trả đủ cho:

 • Việc đi lại
 • 12 tháng học phí khóa học (hoặc học phí theo tỷ lệ, nếu khóa học của bạn dưới 12 tháng)

Sử dụng thông tin sau đây để tính ra số tiền bạn cần. Để tính chi phí theo tỷ lệ, hãy chia chi phí hàng năm cho 365 và nhân kết quả với số ngày bạn dự định ở lại Úc.

Chi phí sinh hoạt:

Chi phí sinh hoạt trong 12 tháng:

 • cho sinh viên hoặc người giám hộ – 21.041 AUD
 • cho vợ/chồng đi cùng bạn – 7.362 AUD
 • cho một người con đi cùng – 3.152 AUD

Học phí

 • Sử dụng học phí trong 12 tháng đầu tiên của khóa học. Nếu khóa học của bạn từ 12 tháng trở xuống, hãy sử dụng tổng chi phí.
 • Nếu bạn đã thanh toán – cung cấp bằng chứng về việc thanh toán (biên lai hoặc Xác nhận ghi danh) và khấu trừ các chi phí này

Nếu bạn đang ở Úc và khóa học của bạn đã bắt đầu, hãy tính học phí khóa học cho 12 tháng bắt đầu từ ngày bạn nộp đơn đăng ký.

 • Ví dụ 1: học phí khóa học của bạn là 50.000 AUD trong 3 năm.
  Phí cho 12 tháng là tổng chi phí của khóa học chia cho số năm bạn sẽ học, vì vậy: 50.000 AUD : 3 = 16.666 AUD, trừ đi số tiền bạn đã trả nếu có liên quan.
 • Ví dụ 2: học phí khóa học của bạn là 15.000 AUD trong 10 tháng và bạn đã thanh toán 5.000 AUD. Khấu trừ số tiền bạn đã thanh toán từ tổng số tiền. 15.000 AUD – 5.000 AUD = 10.000 AUD.
 • Ví dụ 3: học phí khóa học của bạn là 20.000 AUD trong 18 tháng.
  Phí cho 12 tháng là tổng chia cho tổng số tháng, sau đó nhân với 12:
  (20.000 AUD / 18) x 12 = 13.333 AUD
  Khấu trừ thêm bất kỳ chi phí nào bạn đã thanh toán.

Chi phí đi lại

Khi bạn tính toán số tiền bạn cần, hãy bao gồm các khoản sau:

 • 1.000 AUD cho chi phí đi lại nếu bạn nộp đơn tại Úc. 
 • 2.000 AUD cho chi phí đi lại nếu bạn nộp đơn từ bất kỳ nơi nào khác ngoài nước Úc (trừ châu Phi)

 

Quyền truy cập sử dụng các quỹ:

Khi được yêu cầu chứng minh năng lực tài chính, đồng nghĩa bạn cần phải chứng minh bạn có khả năng truy cập và sử dụng các khoản tiền này.

Nếu ai đó hỗ trợ tài chính cho bạn, bạn cần cung cấp thêm:

 • bằng chứng về mối quan hệ với họ
 • các giấy tờ nhận dạng họ
 • bằng chứng về bất kỳ hỗ trợ tài chính nào mà họ đã hỗ trợ cho bạn hoặc cho người có thị thực sinh viên khác trong quá khứ

Nếu bạn được hỗ trợ tài chính từ một doanh nghiệp, hãy cung cấp bằng chứng doanh nghiệp đang hoạt động.

Tiền gửi: Nếu bạn cung cấp bằng chứng về việc gửi tiền, bạn cần chứng minh nguồn gốc số tiền này.

Khoản vay giáo dục: Mọi khoản vay giáo dục để trang trải học phí hoặc chi phí sinh hoạt của bạn phải được thanh toán theo thỏa thuận giữa bạn, ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ giáo dục. Nếu bạn nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào trước khi Bộ đưa ra quyết định về đơn xin thị thực của bạn, hãy cung cấp bằng chứng bao gồm các điều khoản của khoản vay và toàn bộ số tiền bạn sẽ được thanh toán.

Nếu bạn đang dựa vào một loại khoản vay khác, hãy cung cấp:

 • Bằng chứng bảo mật bạn đã dùng
 • Các điều khoản của khoản vay
 • Bằng chứng bạn có khả năng chi trả các chi phí liên tục

Bằng chứng tốt nhất bạn có thể cung cấp về khả năng tiếp cận nguồn tiền (nếu bạn đang dựa vào một khoản vay) là bằng chứng giải ngân.

Quyền truy cập hợp lệ các khoản tiền:

Bộ sẽ xem xét 08 yếu tố sau:

 1. Tài khoản có được đứng tên của người nộp đơn hay không?
 2. Mối quan hệ của các bên thứ ba với người nộp đơn và chủ tài khoản (ví dụ: họ có phải là họ hàng không?
 3. Số tiền là khoản thanh toán một lần trong tài khoản hay có lịch sử tiết kiệm để tích lũy tiền hay không?
 4. Tiền đã ở trong tài khoản bao lâu? 
 5. Tài khoản đang được giữ ở đâu? (ví dụ: được giữ ở Úc hoặc được giữ ở một quốc gia mà các khoản tiền gửi không thể được chuyển ra quốc tế)
 6. Nếu khoản tiền gửi được giữ bên ngoài nước Úc, có bằng chứng cho thấy các quy định kiểm soát hối đoái của quốc gia đó cho phép chuyển tiền du học hay không và có cần bằng chứng về sự chấp thuận nào không?
 7. Tuổi của người nộp đơn
 8. Hoàn cảnh gia đình

Thông tin trên mang tính chất tham khảo. Các điều kiện trên có thể thay đổi tuỳ theo luật di trú Úc từng thời điểm vì thế hãy liên hệ VIET IMMI để được tư vấn chính xác nhất và cập nhật thông tin du học tức thời.