Úc chấm dứt một số đặc quyền về VISA do đại dịch Covid-19

Chính sách VISA ưu đãi do COVID-19 sẽ chấm dứt từ ngày 25 tháng 11 năm 2023. Từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến các hạn chế đi lại quốc tế cũng như điều kiện kinh doanh và việc làm ngày càng xấu đi. Chính phủ cũ đã thực hiện các biện pháp tạm thời. Điều này nhằm mang lại một số đặc quyền cho những người nộp đơn thuộc một số loại thị thực nhất định bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại và khiến họ gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về thị thực.

Các chính sách ưu đãi không còn phù hợp vì tất cả các hạn chế đi lại quốc tế liên quan đến đại dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ. Du khách đến Úc không còn cần phải:

 • Cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng tiêm chủng của họ, hoặc
 • Xin miễn trừ đi lại.

Việc kết thúc đặc quyền cho thời gian Covid sẽ góp phần tạo nên một hệ thống di cư được quản lý tốt hơn. Các chương trình thị thực bị ảnh hưởng sử dụng thời gian ưu đãi ban đầu là:

Thị thực được nhà tuyển dụng tài trợ

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2023, các đề cử mới cho các dòng thị thực sau sẽ yêu cầu những ứng viện có Kỹ năng đang trong danh sách ưu tiên Tạm thời (TSS) phải làm việc ở vị trí cùng với người sử dụng lao động bảo trợ hoặc làm việc trong ngành nghề dành cho bác sĩ y tế và một số giám đốc điều hành nhất định, cho 2 trong số 3 năm trước.

 • Chương trình đề cử của nhà tuyển dụng (ENS)
 • Chương trình di cư được tài trợ theo khu vực (RSMS)
 • Dòng chuyển tiếp tạm trú (TRT).

Các đặc quyền liên quan đến đại dịch COVID-19 sau đây sẽ trở nên dư thừa và sẽ chấm dứt:

 • Khoảng thời gian làm việc bị cắt giảm do COVID-19 sẽ không được tính vào việc đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc cho các đơn đăng ký đề cử dòng TRT ENS/RSMS mới.
 • Việc miễn giảm độ tuổi do đại dịch COVID-19 đối với người nộp đơn có thu nhập cao sẽ không áp dụng cho các đơn xin thị thực ENS/RSMS mới.

Việc miễn tuổi đối với 457 công nhân cũ ở Úc trong 12 tháng trong thời kỳ đại dịch từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 sẽ áp dụng cho các đơn xin thị thực ENS nộp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Visa tay nghề 887

Các ưu đãi tạm thời dành cho những người có thị thực tạm thời có tay nghề đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực loại 887 được thiết lập trong khoảng thời gian ưu đãi do Covid-19.

Các đặc quyền này cho phép những người nộp đơn xin thị thực loại 887 đủ điều kiện nộp đơn từ trong hoặc ngoài nước Úc trong thời gian ưu đãi và tiếp cận các yêu cầu về thời gian làm việc và cư trú trong khu vực ngắn hơn.

Người nộp đơn chỉ có thể được hưởng ưu đãi về yêu cầu việc làm nếu họ:

 • Có thị thực tạm thời có tay nghề đủ điều kiện trong thời gian ưu đãi, và
 • Nộp đơn hợp lệ trong vòng 3 tháng kể từ thứ Hai ngày 26 tháng 2 năm 2024.

Việc kết thúc thời gian ưu đãi sẽ chấm dứt mọi đặc quyền khác đối với thị thực loại 887.

Sau ngày 25 tháng 11 năm 2023, những người có thị thực tạm thời có tay nghề đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực loại 887 phải ở Úc, nhưng không có mặt trong thủ tục nhập cảnh khi nộp đơn.

Thị thực gia đình

Các đặc quyền liên quan đến COVID-19 đã loại bỏ các hạn chế về ‘địa điểm tại thời điểm yêu cầu cấp thị thực đối với một số người xin thị thực chương trình Gia đình.

Những người nộp đơn xin thị thực Người phụ thuộc trước ngày 26 tháng 11 năm 2023 và đã ở Úc vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian ưu đãi sẽ tiếp tục đủ điều kiện để được cấp thị thực tại Úc (nếu họ đáp ứng tất cả các tiêu chí thị thực khác) sau khi kết thúc thời gian ưu đãi. Các thỏa thuận đặc biệt do COVID-19 sẽ không áp dụng cho những người nộp đơn là Người phụ thuộc không ở Úc vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian ưu đãi do COVID-19.

Các ưu đãi do COVID-19 dành cho một số người nộp đơn xin thị thực phụ thuộc nhất định, chỉ được áp dụng trong thời gian ưu đãi do đại dịch COVID-19, từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Visa Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh

Các đặc quyền liên quan đến COVID-19 đã được áp dụng cho Visa Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (BIIP) theo:

 • Visa tạm thời loại 188 – Diện mở rộng đổi mới kinh doanh
 • Visa vĩnh viễn loại 888 dưới mọi diện.

Những người đủ điều kiện BIIP có thể nộp đơn trong 3 tháng sau khi kết thúc thời gian ưu đãi. Đơn đăng ký phải được nộp trước cuối ngày thứ Hai ngày 26 tháng 2 năm 2024.

Visa tốt nghiệp tạm thời

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2023, tất cả đơn đăng ký bất kỳ chương trình Thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (TGV) nào đều phải được nộp tại Úc. Những đơn đăng ký tiếp theo có thể được nộp trong hoặc ngoài nước Úc. Khả năng cấp đơn cho những người nộp đơn ở trong hoặc ngoài nước Úc (nhưng không thuộc diện thông quan nhập cư) sẽ tiếp tục.

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ