Quy định về việc xuất khẩu của bang Victoria dành cho nhà đầu tư visa 188A

Tất cả những nhà đầu tư theo dòng visa 188A – Kinh doanh đổi mới phải cung cấp giấy phép xuất khẩu từ chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc thương hiệu tại Úc. Yêu cầu này áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu trong thời gian nhà đầu tư 188A giữ visa tạm trú.

Xuất khẩu song song không được chấp nhận đối với visa được đề cử của bang Victoria.

Nếu nhà đầu tư 188A xuất khẩu hàng hóa đã được đăng ký nhãn hiệu của Úc trong 2 năm trước khi nộp đơn xin đề cử visa 888A, họ phải cung cấp bằng chứng cho thấy đã được chủ sở hữu nhãn hiệu/thương hiệu cho phép.

Bằng chứng có thể bao gồm:

– Giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chính thức từ chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép hoạt động xuất khẩu, hoặc

– Sự ủy quyền từ chủ sở hữu nhãn hiệu cho nhà cung cấp / nhà phân phối được xuất khẩu, hoặc

– Thư tín (ví dụ: ghi chú cuộc họp, email) cho thấy chủ sở hữu nhãn hiệu hiểu được ý định xuất khẩu của nhà đầu tư 188A hoặc

– Các thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng giữa chủ sở hữu nhãn hiệu và nhà đầu tư 188A.

Nguồn: Chính quyền bang Victoria