Những thay đổi về việc xin visa 600 – thị thực du lịch Úc sau 30.09.2021 

Vừa qua Bộ Di trú Úc đã cập nhật biểu mẫu, địa điểm và cách thức để nộp đơn xin thị thực du lịch (dòng FA) Visa 600. Những thay đổi mới được áp dụng theo 2 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 – từ ngày 30 tháng 9 năm 2021:

  • Tất cả những người nộp đơn xin thị thực du lịch Úc (Visa 600) từ bên ngoài nước Úc phải nộp đơn trực tuyến thông qua ImmiAccount.
  • Những người nộp đơn xin thị thực du lịch ở trong nước Úc thuộc Tourist stream có thể nộp đơn trực tuyến qua ImmiAccount hoặc gửi đơn của họ lên văn phòng Sydney. Tùy chọn chuyển phát nhanh sẽ không còn khả dụng.

Giai đoạn 2 – từ đầu năm 2022

  • Tất cả những người nộp đơn xin thị thực du lịch Úc (Visa 600) ở trong nước Úc thuộc Tourist stream phải nộp đơn trực tuyến qua ImmiAccount.

Sau khi áp dụng những thay đổi này, đơn đăng ký bằng giấy sẽ không còn hợp lệ.

Bộ Di trú úc cũng đã cung cấp Tờ thông tin về các thay đổi mới.

Đối với Giai đoạn 1, các biểu mẫu và cách thức đăng ký cho 05 luồng của Visa 600 được liệt kê dưới đây.

Những thay đổi trên sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 30 tháng 9 năm 2021.

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ