Những thay đổi quan trọng của dòng Visa 188 kể từ 01.07.2021

Bộ Di Trú Úc đã chính thức áp dụng những thay đổi mới trong chính sách Chương trình Đầu tư và Đổi mới kinh doanh – Dòng visa 188 kể từ 01.07.2021.

VIET IMMI xin gửi đến quý nhà đầu tư thông tin cập nhật của 3 dòng visa 188A, 188B và 188C như sau:

188A – Diện Kinh Doanh Đổi Mới

Trước 01.07.2021 Sau 01.07.2021
– Visa tạm trú 4 năm 3 tháng – Visa tạm trú 5 năm
– Doanh thu tối thiểu đạt 500.000 AUD của 2 năm bất kỳ trong số 4 năm gần nhất – Doanh thu tối thiểu đạt 750.000 AUD của 2 năm bất kỳ trong số 4 năm gần nhất
– Tổng tài sản ròng đạt ít nhất 800.000 AUD  – Tổng tài sản và vốn sở hữu trong doanh nghiệp đạt tối thiểu 1,25 triệu AUD

Nếu đương đơn có 1 hay 2 doanh nghiệp, đương đơn phải sở hữu ít nhất:

 • 51% tổng giá trị của một doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000AUD/năm, hoặc
 • ­30% tổng giá trị của doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000AUD trở lên mỗi năm, hoặc
 • 10% tổng giá trị của một doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết công khai

Nếu doanh nghiệp của đương đơn cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật hoặc thương mại, đương đơn phải dành ít hơn một nửa thời gian để cung cấp các dịch vụ đó, thay vì quản lý chung doanh nghiệp.

188B – Diện Nhà Đầu Tư

Trước 01.07.2021 Sau 01.07.2021
– Visa tạm trú 4 năm 3 tháng – Visa tạm trú 5 năm
– Có tổng tài sản ròng đạt ít nhất 2,25 triệu AUD trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ – Có tổng tài sản ròng đạt ít nhất 2,5 triệu AUD trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ
– Cam kết sẽ đầu tư một khoản là 1,5 triệu AUD vào tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc – Cam kết sẽ đầu tư một khoản là 2,5 triệu AUD theo tỷ lệ sau:

 • Ít nhất 500.000 AUD vào quỹ đầu tư mạo hiểm/cổ phần tư nhân (VCPE)
 • Ít nhất 750.000 AUD vào các quỹ quản lý được phê duyệt (quỹ này phải đầu tư vào các doanh nghiệp đang phát triển – Emerging company)
 • Ít nhất 1,25 triệu AUD đầu tư cân bằng (Balancing Investment: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, …)

Những khoản đầu tư visa 188B phải được được mua hợp pháp và có thể chuyển đến Úc trong vòng 2 năm kể từ khi thị thực được cấp.

Nghiêm cấm đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở, hạn chế nghiêm ngặt việc đầu tư gián tiếp vào bất động sản nhà ở thông qua các quỹ được quản lý.

Không được sử dụng các khoản đầu tư làm bảo đảm hoặc thế chấp cho một khoản vay.

188C – Diện Nhà Đầu Tư Trọng Yếu

Trước 01.07.2021 Sau 01.07.2021
– Visa tạm trú 4 năm 3 tháng – Visa tạm trú 5 năm
– Có thể được gia hạn visa 188C 2 lần, mỗi lần 2 năm, kéo dài thời hạn của visa 188C lên 9 năm
– Cam kết đầu tư ít nhất 5 triệu đô la trong 4 năm, trong đó:

 • 10% (500.000 AUD) vào quỹ đầu tư mạo hiểm/cổ phần tư nhân (VCPE)
 • 30% (1,5 triệu AUD) vào doanh nghiệp đang phát triển (Emerging company)
 • 50% (3 triệu AUD) đầu tư cân bằng (Balancing Investment: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, …)
– Cam kết đầu tư ít nhất 5 triệu AUD trong thời gian giữ 188, trong đó:

 • 20% (1 triệu AUD) vào quỹ đầu tư mạo hiểm/cổ phần tư nhân (VCPE)
 • 30% (1,5 triệu AUD) vào doanh nghiệp đang phát triển (Emerging company)
 • 50% (2,5 triệu AUD) đầu tư cân bằng (Balancing Investment: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, …)

Nghiêm cấm đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở, hạn chế nghiêm ngặt việc đầu tư gián tiếp vào bất động sản nhà ở thông qua các quỹ được quản lý.

Không được sử dụng các khoản đầu tư làm bảo đảm hoặc thế chấp cho một khoản vay.

Liên hệ với VIET IMMI bằng cách điền đơn đăng ký tư vấn miễn phí bên dưới hoặc gọi vào HOTLINE +61 424 784 688, cố vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ các thông tin và lựa chọn chương trình định cư phù hợp cho gia đình bạn

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ