Những lầm tưởng của khách hàng về quy trình hồ sơ đề cử của bang Nam Úc

Gần đây, VIET IMMI nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình định cư theo diện đầu tư cho subclass visa 188 và 132 tại bang Nam Úc.
VIET IMMI xin làm rõ quy trình nộp hồ sơ xin đề cử của chính quyền tiểu bang Nam Úc để giúp khách hàng hiểu rõ.

Bước 1: Nộp bày tỏ nguyện vọng cho ý định nộp hồ sơ xin đề cử của chính quyền tiểu bang.
Thời gian xét duyệt hiện tại cho bước 1 khoảng 4 tuần.
Sau khi nhận được thư mời cho việc nộp hồ sơ xin đề cử của chính quyền tiểu bang, khách hàng sẽ có 14 ngày để chuẩn bị và nộp hồ sơ (State Nomination application)

Xin lưu ý: Hiện nay có một số khách hàng đang bị nhầm lẫn thư này giống như Thư đề cử cho dòng visa đầu tư 188. Tuy nhiên, thư này không có giá trị gì trong việc được công nhận đã được đề cử từ chính quyền bang mà chỉ là thư mời nộp hồ sơ xin đề cử của chính quyền bang. 

Bước 2: Nộp State Nomination Application.
Thời gian xét duyệt hiện tại khoảng 4 tuần
Sau khi nhận được thư mời để nộp visa (Invitation to apply visa application), đương đơn sẽ có 60 ngày kể từ ngày được mời để thực hiện thủ tục. Sau 60 ngày nếu đương đơn không nộp visa application, thư mời này sẽ không còn giá trị, và phải quay lại thực hiện từ bước 1 nếu muốn nộp lại hồ sơ.


VIET IMMI là công ty có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong việc tư vấn dòng visa đầu tư, từ việc đáp ứng yêu cầu bắt buộc của chính quyền tiểu bang và Bộ di trú, đến việc lên ý tưởng và hoạch địch kế hoạch kinh doanh cho khách hàng một cách tốt nhất để giúp khách hàng và gia đình sớm thực hiện được ước mơ trở thành thường trú nhân Úc trong thời gian nhanh nhất.

Chúng tôi tự hào đã tư vấn lại thành công cho một số khách hàng lần đầu bị Bộ Di trú từ chối hồ sơ do khách hàng hiểu sai hoặc được tư vấn sai về các yêu cầu hay quy trình cần thiết để hoàn thiện hồ sơ Visa đầu tư.