Mở rộng cơ hội định cư cho người lao động tay nghề cao có visa tạm thời

Chính phủ Úc đang nỗ lực thay đổi đối với hệ thống di cư để đảm bảo những người lao động có tay nghề tạm thời có cơ thể tiếp cận cơ hội định cư lâu dài.

Do vậy, Bộ Nội vụ hiện đang nghiên cứu những thay đổi đối với:

  • Visa định cư tạm thời do thiếu hụt lao động ở một số ngành nghề (subclass 482) (TSS)
  • Dòng chuyển tiếp cư trú tạm thời (TRT) của Chương trình đề cử người sử dụng lao động (phân lớp 186) (ENS) và các phân lớp thị thực Chương trình di cư được tài trợ theo từng khu vực (phân lớp 187) (RSMS).

Những thay đổi này dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2023* (tùy thuộc vào sự chấp thuận của những thay đổi về quy định).

Lý do dành cho sự thay đổi này?

Con đường hiện tại để tiếp cận cơ hội định cư cho những người có tay nghề tạm thời thường bị hạn chế, điều này dẫn đến số lượng người có thị thực ‘tạm thời vĩnh viễn’ ở Úc ngày càng tăng.

Để thu hút những người lao động có tay nghề mà Úc cần, chính phủ có kế hoạch tạo ra những lộ trình rõ ràng về cơ hội định cư cho tất cả các dòng thị thực TSS. Điều này sẽ mang lại sự chắc chắn hơn cho người sử dụng lao động và người có thị thực TSS cũng như đơn giản hóa quy trình đề cử.

Những thay đổi này là bước đầu tiên nhằm cung cấp khả năng tiếp cận cơ hội định cư công bằng hơn cho tất cả những người có thị thực TSS trong khi chính phủ tiếp tục nỗ lực cải cách các chương trình thị thực tay nghề sau khi xây dựng Đề cương Chiến lược Di cư và đáp ứng Đánh giá Hệ thống Di cư 2023.

Đối tượng áp dụng

Những thay đổi đối với thị thực TSS sẽ áp dụng cho các đơn đăng ký mới nộp vào hoặc sau ngày 25 tháng 11 năm 2023*.

Những thay đổi đối với yêu cầu đề cử diện Chuyển tiếp cư trú tạm thời (TRT) sẽ áp dụng cho các đơn đề cử ENS/RSMS mới và các đơn đăng ký vẫn chưa được xác định cuối cùng kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2023*.

Mặc dù những thay đổi sẽ tăng khả năng tiếp cận cơ hội định cư cho người lao động có tay nghề tạm thời, nhưng mức độ lập kế hoạch chương trình di cư sẽ không thay đổi.

Nếu bạn đang mơ ước về một cuộc sống mới tại một quốc gia phát triển với môi trường sống tốt, cơ hội nghề nghiệp đa dạng và chất lượng giáo dục hàng đầu? Vậy thì Úc chính là điểm đến lý tưởng để định cư, với nền kinh tế vững mạnh, hệ thống chăm sóc y tế tốt, và một môi trường an lành và đa văn hóa. Các chương trình định cư Úc không chỉ mang lại cơ hội mới mà còn đem lại những lợi ích vượt trội.

Liên hệ VIETIMMI để được tư vấn về các chương trình định cư phù hợp và đánh giá hồ sơ miễn phí.