VISA DIỆN TAY NGHỀ THƯỜNG TRÚ - SUBCLASS 191

Visa 191 diện tay nghề thường trú (subclass 191) là giai đoạn 2 của Visa 491 (visa cho lao động có tay nghề tạm trú và làm việc tại các vùng regional) hoặc visa 494 diện tay nghề vùng miền tạm trú được 3 năm. Visa thường trú tay nghề vùng miền 191 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16.11.2022.

QUYỀN LỢI CHƯƠNG TRÌNH

Điều kiện tham gia

Giữ một trong hai loại visa tay nghề tạm trú 491 hoặc visa 494

Đã sống và làm việc ít nhất 3 năm tại vùng được chỉ định của Úc

Có mức lương tối thiểu theo quy định

Đóng thuế theo quy định với mức lương tối thiểu trong ít nhất 3 năm

Đương đơn và người nộp đơn phụ đều phải tuân thủ các điều kiện của visa tạm trú đang giữ