VISA CHA MẸ BẢO LÃNH CON CÁI

Visa cha mẹ bảo lãnh con cái giúp cho cha mẹ là thường tru nhân/công dân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện được đến Úc để ba mẹ chăm sóc.

Các loại visa cha mẹ bảo lãnh con cái bao gồm:

    • Visa 101 (Child visa): diện bảo lãnh con ruột/ con riêng
    • Visa 102 (Adoption visa): diện bảo lãnh con nuôi
    • Visa 445 (Dependent Child visa): diện con phụ thuộc

Hãy liên hệ với VIETIMMI ngay để biết thêm thông tin chi tiết!

NHỮNG QUYỀN LỢI VÀ LỢI ÍCH CƠ BẢN KHI SINH SỐNG TẠI ÚC

TIẾN TRÌNH HỒ SƠ

Quy trình xin Visa cha mẹ bảo lãnh con cái như sau:

01

Nói chuyện với gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh và nghiên cứu khả năng thỏa điều kiện của visa

02

Thu thập giấy tờ và nộp visa

03

Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được đơn xin visa

04

Hồ sơ chờ được xem xét

05

Bộ Di trú Úc xét duyệt đơn xin visa

06

Đương đơn nộp visa bổ sung hồ sơ khi được yêu cầu

07

Bộ Di trú Úc cấp visa