VISA CON CÁI BẢO LÃNH CHA MẸ

Visa con cái bảo lãnh cha mẹ là loại visa để cha mẹ ở nước ngoài đoàn tụ với con cái là thường trú nhân/ công dân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Các loại visa con cái bảo lãnh cha mẹ bao gồm:

  • Visa 103 (Parent visa): bảo lãnh cha mẹ không đóng tiền
  • Visa 143 (Contributory Parent visa): bảo lãnh cha mẹ đóng tiền toàn phần
  • Visa 173 (Contributory Parent (Temporary) visa): bảo lãnh cha mẹ đóng tiền một phần
  • Visa 870 (Sponsored Parent (Temporary visa)): bảo lãnh cha mẹ tạm trú theo diện du lịch
  • Visa 884 (Contributory Aged Parent (Temporary) visa): bảo lãnh cha mẹ tạm trú
  • Visa 864 (Contributory Aged Parent visa): bảo lãnh cha mẹ đã nghỉ hưu, thường trú, có đóng tiền
  • Visa 804 (Aged Parent visa): bảo lãnh cha mẹ thường trú không đóng tiền

 

NHỮNG QUYỀN LỢI VÀ LỢI ÍCH CƠ BẢN KHI SINH SỐNG TẠI ÚC

TIẾN TRÌNH HỒ SƠ

Quy trình xin Visa bảo lãnh cha mẹ như sau:

01

Nói chuyện với gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh và nghiên cứu khả năng thỏa điều kiện của visa

02

Thu thập giấy tờ và nộp visa

03

Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được đơn xin visa

04

Hồ sơ chờ được xem xét

05

Bộ Di trú Úc xét duyệt đơn xin visa

06

Đương đơn nộp visa bổ sung hồ sơ khi được yêu cầu

07

Bộ Di trú Úc cấp visa

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ