Chỉ tiêu nhập cư Úc năm tài khoá 2021-2022

Vào 11.05.2021 Chính phủ Úc đã công bố ngân sách và một số thay đổi quan trọng trong các chương trình nhập cư năm tài khoá 2021-2022. Cân nhắc về tình hình COVID ảnh hưởng trên toàn thế giới nói chung và Úc nói riêng, trong năm tài khoá tới, chính phủ vẫn sẽ giữ 160.000 suất nhập cư như giai đoạn 2020-21.

Lưu ý: con số trên là mức trần – mức tối đa mà chính phủ sẽ cấp xét hồ sơ visa, không phải là chỉ tiêu bắt buộc phải đạt được trong năm tài khoá.

  • Dòng visa bảo lãnh nhân thân và visa tay nghề vẫn duy trì như mức 2020-21 cụ thể:
    • Dòng tay nghề: được thiết kế nhằm cải thiện tình trạng thiếu các nhân lực có kỹ năng trên thị trường lao động Úc, nâng cao năng lực sản xuất của quốc gia. Trong năm 2020-21, diện tay nghề có đến 79.600 suất..
    • Dòng nhân thân: chủ yếu là thị thực hôn nhân, cho phép công dân Úc đoàn tụ với các thành viên gia đình đang sinh sống ở nước ngoài và mang đến họ cơ hội trở thành công dân (77.300 suất được cấp xét cho giai đoạn 2020-21)
  • Tập trung vào những người nộp đơn xin thị thực trong nước (onshore), bao gồm cả việc tăng tốc xét duyệt visa hôn nhân
  • Khuyến khích nhân lực tay nghề cao chuyển đến Úc, chính phủ tiếp tục ban hành loại thị thực Tài Năng Toàn Cầu và Thị thực Hoạt động Tạm thời.
  • Cắt giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ còn khuyến khích các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Úc nhằm tạo ra nguồn công việc dồi dào trong nước. Đây cũng chính là cơ hội tốt cho các doanh nhân có thể định cư Úc thông qua các diện đầu tư kinh doanh (dòng visa 188).

Dòng tay nghề và loại visa

2020 – 2021

2019 – 2020

Employer Sponsored (Visa 186 – Chủ bảo lãnh) 22.000 30.000
Skilled Independent (visa 189 – Tay nghề độc lập) 6.500 18.652
Regional (visa 494, 491- Vùng chỉ định) 11.200 23.000
​State/Territory Nominated (visa 190 – Bảo lãnh bang/ vùng lãnh thổ) 11.200 24.968
Business Innovation & Investment program (visa 188, 132) 13.500 6.862
Global Talent (visa 858 – Tài năng toàn cầu) 15.000 5.000
Distinguished Talent (visa 124 – Tài năng ưu tú) 200 200
Tổng 79.600 108.682

Qua các con số trên, chúng ta có thể nhận thấy từ năm tài 2019 đến nay, chính phủ Úc vẫn tập trung vào dòng tay nghề, tuy nhiên đã có sự thay đổi cơ cấu giữa các loại visa. Cụ thể, chỉ tiêu cho dòng visa tay nghề bảo lãnh/ vùng chỉ định/ độc lập đều có sự giảm sút, trong đó visa 189 – Diện tay nghề độc lập giảm đến 65%.

Ngược lại, visa 858 – Tài năng toàn cầu được nâng lên gấp 3 lần với 15.000 suất kể từ năm 2020 đã cho thấy Úc đang chú trọng thu hút các nhân tài với kỹ năng cao và đạt nhiều thành tựu gia nhập vào lực lượng lao động của Úc. Đồng thời, Úc mong muốn gia tăng thêm nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, góp phần thúc đẩy kinh tế Úc sau đại dịch thông qua diện kinh doanh đầu tư 188.

Như vậy năm tài khoá 2021-22 là thời điểm vàng cho những thạc sĩ, tiến sĩ và nhà đầu tư doanh nhân có cơ hội đến Úc định cư nhanh chóng thông qua các dòng visa 858 và 188A/B/C. Cơ hội vẫn khá rộng mở với các dòng visa tay nghề khác điển hình như vùng chỉ định – visa 491 SBO.

VIET IMMI sẽ cung cấp thêm chỉ tiêu nhập cư và chính sách của từng tiểu bang ở các bài viết sau.