Cập nhật các chính sách bảo lãnh của bang Victoria đối với visa 188B & 188C

Bang Victoria đã chính thức mở nhận bảo lãnh cho đương đơn theo dòng Visa 188B – Diện nhà đầu tư và Visa 188C – Diện nhà đầu tư trọng yếu.

Năm chương trình 2021-22, bang Victoria có những thay đổi về chính sách như sau:

Visa 188B – Diện nhà đầu tư

  • Yêu cầu khoản đầu tư đạt 2,5 triệu AUD và cần giữ trong thời hạn có thị thực tạm trú
  • Điểm di trú tối thiểu đạt 80
  • Không yêu cầu đầu tư bổ sung
  • Không yêu cầu đầu tư vào Trái phiếu được chỉ định
  • Các khoản đầu tư vào Quỹ Đầu tư Mạo hiểm và Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Tư nhân (VCPE) phải được thực hiện tại các quỹ có trụ sở tại bang Victoria.

 Visa 188C – Diện nhà đầu tư trọng yếu

  • Yêu cầu khoản đầu tư đạt 5 triệu AUD và cần giữ trong thời hạn có thị thực tạm trú
  • Các khoản đầu tư vào Quỹ Đầu tư Mạo hiểm và Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Tư nhân (VCPE) phải được thực hiện tại các quỹ có trụ sở tại bang Victoria.

Quý nhà đầu tư có thể truy cập website của chính quyền bang Victoria để cập nhật thường xuyên các thông tin di trú của bang. 

Các chính sách thay đổi trên không ảnh hưởng đến nhà đầu tư đã nhận được đề cử bang cho visa 188B/C trước ngày 01.07.2021. Chính sách này cũng không tác động đến những  nhà đầu tư đang chờ được Bộ Di Trú xử lý thị thực.

Đăng ký tư vấn hồ sơ định cư Úc cho gia đình cùng với Cố vấn Di trú của VIET IMMI tại đây

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ