Cách tính điểm Visa 188 – Diện đầu tư kinh doanh

Dưới đây là thang điểm tương ứng với từng tiêu chí của dòng visa 188 được đăng tải trên website Bộ Di Trú Úc, các nhà đầu tư tham gia chương trình có thể dựa theo bảng này để tính điểm sơ bộ cho hồ sơ của gia đình.

Các tiêu chí tính điểm được đánh giá tại thời điểm được mời nộp hồ sơ visa 188.

Ứng viên sẽ chỉ được một lần điểm cho mỗi tiêu chí. Ví dụ, nếu ứng viên có khả năng tiếng Anh “Proficient” (thành thạo), họ sẽ được cộng 10 điểm cho mục “Proficient English” chứ không nhận điểm cho cả 2 mục “Proficient English” và “Vocational English”.


Chú thích:
Proficient English: trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.0 và PTE 65

Vocational English: trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 và PTE 36

Tiêu chí Mô tả Điểm
Tuổi
  • 18–24 tuổi
20
  • 25–32 tuổi
30
  • 33–39 tuổi
25
  • 40–44 tuổi
20
  • 45–54 tuổi
15
  • Từ 55 trở lên
0
Khả năng sử dụng tiếng Anh Vocational English (~IELTS 5.0, PTE 36) 5
Proficient English (~IELTS 7.0, PTE 65) 10
Trình độ học vấn Chứng chỉ nghề, bằng cao đẳng hoặc bằng cử nhân của học viện giáo dục Úc; hoặc bằng cử nhân được công nhận bởi một cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn được công nhận 5
Bằng Cử nhân về kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ của một tổ chức Úc; hoặc bằng cử nhân về kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ của một cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn được công nhận 10
Tài sản tài chính Tài sản ròng của doanh nghiệp và của cá nhân bạn, đối tác của bạn hoặc tài sản kết hợp của bạn và đối tác mỗi năm trong 2 năm tài chính trước thời điểm được mời phải đạt ít nhất: 
Không dưới 1.250.000 AUD  5
Không dưới 1.750.000 AUD 15
Không dưới  2.250.000 AUD 25
Không dưới 2.750.000 AUD 35
Doanh thu kinh doanh Nếu như bạn được mời nộp visa từ 01.07.2021 trở về sau, bạn phải có quyền sở hữu một hoặc nhiều doanh nghiệp chính có doanh thu hàng năm trong ít nhất 2 năm trong 4 năm tài chính trước thời điểm được mời:
Không dưới 750.000 AUD 5
Không dưới 1.250.000 AUD 15
Không dưới 1.750.000 AUD 25
Không dưới 2.250.000 AUD 35
Chỉ dành cho dòng Kinh doanh đổi mới 188A

Kinh nghiệm kinh doanh

Bạn nắm giữ 1 hoặc nhiều doanh nghiệp trước khi được mời nộp visa trong khoảng thời gian:
Không ít hơn 4 năm trong vòng 5 năm trước đó 10
Không ít hơn 7 năm trong vòng 8 năm trước đó 15
Chỉ dành cho dòng Nhà Đầu Tư 188B

Kinh nghiệm đầu tư

Nếu bạn được mời nộp hồ sơ từ 01.07.2021 trở về sau, ngay trước thời điểm được mời bạn phải giữ một khoản đầu tư đủ điều kiện ít nhất 250.000 AUD trong vòng:
Không dưới 4 năm 10
Không dưới 7 năm 15​
Trình độ Kinh doanh Đổi mới
Bằng sáng chế hoặc kiểu dáng được đăng ký không dưới 1 năm trước thời điểm đó và được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp hàng ngày 15
Các nhãn hiệu được đăng ký trước thời điểm đó không dưới 1 năm và được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh chính hàng ngày 10
Quyền sở hữu tham gia hàng ngày vào việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp chính hoạt động theo các thỏa thuận liên doanh chính thức được ký kết không dưới 1 năm trước thời điểm đó 5
Quyền sở hữu đối với một doanh nghiệp chính thu được không dưới 50% doanh thu hàng năm từ thương mại xuất khẩu 15
Quyền sở hữu trong một / các doanh nghiệp chính không quá 5 năm trước:

  • có mức tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm lớn hơn 20% / năm trong 3 năm tài chính liên tục; và
  • trong ít nhất 1 trong 3 năm tài chính đã sử dụng 10 nhân viên trở lên với tổng thời gian ít nhất bằng tổng số giờ thuê 10 nhân viên toàn thời gian
10
Quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp chính đã nhận được:

  • một khoản trợ cấp từ cơ quan chính phủ tại nước sở tại của bạn ít nhất là 10.000 AUD cho các mục đích khởi động giai đoạn đầu của một doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm, phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh; hoặc
  • vốn đầu tư mạo hiểm ít nhất 100.000 AUD không quá 4 năm trước thời điểm được mời cho mục đích khởi sự kinh doanh giai đoạn đầu, thương mại hóa sản phẩm, phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh
10
Chứng thực đặc biệt Cơ quan chính phủ của Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ đề cử đã xác định rằng doanh nghiệp của bạn có lợi ích đặc biệt và quan trọng cho Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ nơi đặt trụ sở của cơ quan chính phủ được đề cử 10

Nguồn: Bộ Di trú Úc

Points table for Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) (homeaffairs.gov.au)

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ