Các yêu cầu sức khỏe của Bộ di trú Úc đối với người nhập cư

Úc là một trong số các nước có tiêu chuẩn y tế tốt nhất trên thế giới. Để được hưởng các tiêu chuẩn này, hầu hết đương đơn xin thị thực phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe tối thiểu trước khi Úc cấp thị thực cho họ. Chính phủ Úc gọi đây là ‘việc đáp ứng yêu cầu sức khỏe’. Úc có thể đánh giá sức khỏe của đương đơn như một phần trong quy trình xin thị thực.

Tìm hiểu thêm:

Tại sao bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe?

Đảm bảo đương đơn xin thị thực đáp ứng yêu cầu về sức khỏe sẽ:

  • Bảo vệ cộng đồng Úc khỏi các rủi ro về an toàn và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bệnh lao 
  • Giúp kiểm soát ngân sách chính phủ Úc sử dụng cho các dịch vụ như phúc lợi an sinh xã hội, trợ cấp và lương hưu
  • Đảm bảo công dân và thường trú nhân Úc có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và cộng đồng đang thiếu hụt

Hầu hết những đương đơn xin thị thực phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.

Các thành viên trong gia đình bạn cũng có thể phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe của chính phủ Úc ngay cả khi họ không di cư đến Úc. Điều này sẽ phụ thuộc vào loại thị thực bạn xin.

Để đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, bạn phải không mắc bất kỳ loại bệnh hoặc tình trạng nào mà:

  • Cần khoản chi phí cao về chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cộng đồng từ chính phủ Úc
  • Có khả năng hạn chế khả năng tiếp cận của công dân và thường trú nhân Úc đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng đang thiếu hụt thông qua việc tạo ra nhu cầu đối với các dịch vụ đó. Chính phủ Úc gọi đây là việc tiếp cận gây ảnh hưởng quyền lợi chung.

Bạn có thể phải khám sức khỏe để chứng minh bạn đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe. Kết quả khám sức khỏe của bạn sẽ được đánh giá bởi Nhân viên Y tế của chính phủ Úc (MOC). Nếu bạn có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, MOC sẽ cho Bộ di trú Úc biết liệu bệnh tình đó có khả năng sau đây không:

  • Đe dọa sức khỏe cộng đồng
  • Dẫn đến chi phí chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cộng đồng cao cho chính phủ Úc
  • Tạo ra nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cộng đồng đang bị thiếu hụt

Nhân viên Y tế sẽ xem xét loại các loại dịch vụ mà một người có cùng loại và mức độ nghiêm trọng đối với loại bệnh tình của bạn có thể sẽ cần; và tư vấn cho Bộ di trú Úc dựa trên cơ sở đó.

Khi MOC đưa ra lời khuyên cho Bộ di trú Úc, họ chỉ có thể xem xét tình trạng sức khỏe của bạn, chứ không phải các hoàn cảnh cá nhân khác. Ví dụ, MOC không thể tính đến việc liệu bạn có sử dụng các dịch vụ công sẵn có hay không vì bạn có bảo hiểm y tế tư nhân hoặc đủ tiền để chi trả cho việc điều trị.

MOC cũng có thể đề nghị Bộ di trú yêu cầu bạn ký một cam kết về sức khỏe.

Nguồn Bộ Di Trú Úc