Các loại visa hôn nhân Úc bạn nên biết

Tính đến 2021, hiện có đến 3 loại visa định cư Úc diện hôn nhân mà bạn có thể lựa chọn. Trong đó thị thực đính hôn có visa 300, thị thực kết hôn có 2 loại là visa 309/100 và visa 820/801.

Visa đính hôn (Prospective Marriage visa) – Subclass 300

Visa đính hôn – Subclass 300 là visa tạm trú dành cho người nộp đơn ở trong hoặc ngoài nước Úc. Visa này cho phép công dân Úc, thường trú nhân Úc, công dân New Zealand đủ điều kiện/ được bảo lãnh hôn phu/ hôn thê của mình đến Úc để kết hôn. Khi sở hữu loại visa này bạn được phép ở lại Úc 9 – 15 tháng kể từ ngày được cấp visa

Visa kết hôn ngoài nước Úc (Partner Provisional visa) – Subclass 309/100

Visa 309 là visa tạm trú diện vợ chồng. Với partner visa 309 này, cả hai sẽ được sống cùng nhau tại Úc trong thời gian chờ xét duyệt visa hôn nhân thường trú subclass 100.

Visa 100 là visa thường trú dành cho các cặp vợ chồng đã trải qua giai đoạn tạm trú Úc với visa 309. Hồ sơ xin visa 100 phải được nộp kèm với hồ sơ xin visa 309. Do đó, mọi người vẫn thường biết đến tên visa hôn nhân Úc này với cái tên visa 309/100.

Visa kết hôn trong nước Úc (Partner Temporary visa) – 820/801

Visa Úc 820/801 (partner visa – subclasses 820 & 801) là visa diện hôn nhân nộp trong nước Úc. Loại visa này cho phép công dân hay thường trú nhân Úc, công dân New Zealand có đủ điều kiện được bảo lãnh vợ/ chồng mình đến Úc sinh sống.

Đương đơn nộp visa phải nộp đồng thời hồ sơ cho cả visa 820 (tạm trú) và visa 801 (thường trú).

Visa 820 là loại visa tạm trú. Để được cấp loại visa này, mối quan hệ vợ chồng hoặc như vợ chồng phải từ 1 năm trở lên (thời gian hẹn hò hay duy trì qua mạng có thể không được tính). Hơn nữa, đương đơn nộp visa phải ở trong nước Úc tại thời điểm nộp đơn.

Visa 801 là visa thường trú. Đây là giai đoạn hai của visa subclass 820.

Phân biệt của ba loại visa hôn nhân Úc

Visa Đính hôn 300, visa kết hôn ngoài nước Úc 309/100 và visa kết hôn trong nước Úc 820/801 đều có nét tương đồng, tuy nhiên xét về quyền lợi, thời hạn và điều kiện đương đơn sẽ có nhiều sự khác biệt. Để hiểu thêm về các loại visa này, hãy cùng VIET IMMI xem bảng so sánh dưới đây: 

Các tiêu chí Visa đính hôn – Subclass 300 – Prospective Marriage visa Visa kết hôn ngoài nước Úc – Subclass 309 – Partner (Provisional) visa  Visa kết hôn trong nước Úc – Subclass 820 – Partner visa
Thời hạn của visa 9 – 15 tháng kể từ ngày cấp visa Không có thời hạn Không có thời hạn
Gia hạn Không được gia hạn Sau 2 năm sở hữu visa 309, bạn cần cung cấp thêm các giấy tờ để chứng minh mối quan hệ lâu dài để Úc xác nhận và  cấp visa 100 sinh sống vĩnh viễn tại Úc Sau 2 năm sở hữu visa 820, bạn cần cung cấp thêm các giấy tờ để chứng minh mối quan hệ lâu dài để Úc xác nhận và  cấp visa 801 sinh sống vĩnh viễn tại Úc
Chương trình học tiếng Anh miễn phí Không có Học 510 giờ Học 510 giờ
Vị trí đương đơn Phải ở ngoài nước Úc khi được cấp visa Phải ở ngoài nước Úc tại thời điểm nộp hồ sơ Phải ở trong nước Úc tại thời điểm nộp hồ sơ

 

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ